Haal meer uit uiergezondheid in de praktijk

Uiergezondheid is bij uitstek een thema waarmee u als rundveedierenarts uw toegevoegde waarde op het melkveebedrijf kunt laten zien. Door samen met de veehouder aan concrete doelen te werken, kunt u meer declarabele uren uit uiergezondheid halen.

Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe maak je optimaal gebruik van bacteriologisch onderzoek? En hoe zet je data om in concrete en effectieve adviezen voor de melkveehouder?

Door deel te nemen aan de cursus ‘Haal meer uit uiergezondheid in de praktijk’ gaat u een jaar lang heel praktisch aan de slag met het thema uiergezondheid. U selecteert 5 melkveebedrijven met een verhoogd celgetal (>200.000 cellen/ml melk) die u gedurende het traject van een jaar begeleidt naar een lager tankmelkcelgetal.

In vier bijeenkomsten naar:
• Meer declarabele uren uit uiergezondheid in de lactatieperiode
• Effectieve begeleiding van bedrijven met een verhoogd tankmelkcelgetal
• Optimaal gebruik bacteriologisch onderzoek van tankmelk en van individuele dieren
• Betere uiergezondheidsresultaten en verantwoord antibioticagebruik
U krijgt praktische handvatten voor het stellen van concrete doelen en  s.

Dit onderwijs wordt georganiseerd i.s.m. de GD & Zoetis. Klik hier voor de uitnodiging.

Details

Doelgroep: Dierenartsen Landbouwhuisdieren werkzaam bij een praktijk van IVC Evidensia Nederland

Data en tijden:

1e bijeenkomst 26 juni 2020: 12.00 – 16.00 uur (deze bijeenkomst zal afhankelijk van de Corona maatregelen online aangeboden worden of op het Support kantoor zijn.)
2e bijeenkomst 22 september 2020: 12.00 – 16.00 uur
3e bijeenkomst 13 november 2020: 12.00 – 16.00 uur
4e bijeenkomst 14 mei 2021: 12.00 – 16.00 uur

Locatie:

Evidensia Support kantoor
Wilhelminalaan 6
3451 HJ Utrecht

Prijs: 495,00 excl. BTW voor alle bijeenkomsten, incl. lunch tijdens de bijeenkomsten en technische ondersteuning in de periode gedurende het jaar waarin de cursussen plaats vinden.

Maximum aantal deelnemers: 12

Contact:

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jaap Mulder (jaap.mulder@evidensia.nl)

• Toegevoegde waarde van Mastitis Tankmelk voor een
melkveebedrijf
• Hoe u data kunt gebruiken bij de monitoring uiergezondheid
• Mastitis Tankmelk en individuele monstername voor
bacteriologisch onderzoek
• Criteria labs m.b.t. BO en mogelijkheden opsturen
monsters naar GD
• Overzichten pirDAP om uiergezondheid in kaart te brengen
en attentiekoeien te segmenteren
• Concrete doelen formuleren

Bespreken van de BO gegevens op tankmelk en
individueel niveau
• Doelstelling bepalen en confirmatie aan doelstelling (wie/wat?)
• Aantal casussen bespreken m.b.t. voorkomende pathogenen
• Opstellen van adviezen
• Beantwoorden van vragen

• Evaluatie eerste halve jaar; welke adviezen zijn gegeven
en welke zijn hiervan opgevolgd?
• Welke tools zijn nodig om succes te hebben?

• Evaluatie van de cursus met alle deelnemende partijen

495.00

excl. BTW (inclusief digitale hand-out en notitie-materiaal)