Klinische pathologie – Module 4: Het urine- en fecesonderzoek

Net zoals het routine bloedonderzoek maakt het urineonderzoek deel uit van de standaard opwerking van het merendeel van onze patiënten. Aan de hand van het urineonderzoek krijgen we niet alleen informatie over mogelijk aanwezige ziektes ter hoogte van het urinewegsysteem, maar ook over mogelijke systemische ziektes, zoals o.a. aanwezigheid van suikerziekte, leverziekte en hemolyse.

Een goede kennis van wat normaal en niet normaal is in de urine van honden en katten kan dan ook bijdragen in de succesvolle opwerking van veel van onze patiënten. Verder zullen we ook bespreken wat u moet doen in honden en katten met subklinische bacteriurie en/of een multiresistent bacteriële cystitis.

Naast het urineonderzoek kan ook een onderzoek van de ontlasting erg belangrijk zijn. Enerzijds ter uitsluiting/aantonen van infectieuze aandoeningen (parasieten, viraal, bacterieel), maar anderzijds kan het ook informatie geven over het al dan niet aanwezig zijn van chronisch bloed- of eiwitverlies ter hoogte van het maagdarmkanaal.

In module 4 zullen we ons dan focussen op het urine- en het ontlastingsonderzoek bij honden en katten.

Na het volgen van dit online, maar interactief onderwijs, ben je in staat om:

  • Resultaten van het urineonderzoek systematisch te evalueren en te bepalen welke afwijkingen van belang zijn en welke niet en welke bijkomende testen aangeraden zijn
  • Zelfstandig het urinesediment microscopisch te beoordelen, meer bepaald: het herkennen van verschillende soorten kristallen, aanwezigheid van casts en aanwezigheid van cellen en bacteriën
  • Te weten wat je moet doen bij honden en katten met subklinische bacteriurie en/of een multiresistent bacteriële cystitis
  • Resultaten van het ontlastingsonderzoek systematisch te evalueren
  • Te bepalen in welke situaties bijkomende onderzoeken op de ontlasting extra informatie kunnen opleveren over de functie van het maagdarmkanaal

Tijdens het onderwijs zal voor je eigen inzicht je kennis onderhoudend getoetst worden via Kahootgoed om de app voorafgaand aan het onderwijs alvast op je smartphone te installeren!

Details

Doelgroep: Dierenartsen gezelschapsdieren

Data en tijden: 5 november 2021, 15:00 – 18:00 uur

Locatie: online, via Microsoft Teams

Maximaal aantal deelnemers: 30

Prijs:
€87.50 excl. BTW (voor IVC Evidensia medewerkers)
€125.00 excl. BTW (voor externen)

 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het Academy team (academy@evidensia.nl)

87.50

excl. BTW (inclusief digitale hand-out en notitie-materiaal)