Spoed Module 1: Triage, shock en de initiële behandeling

Houdt het hoofd koel, en werk snel en gestructureerd…

De focus in deze module ligt op de snelle herkenning van patiënten die dringende hulp vereisen. Hoe voer je een goede triage uit? Wat zijn alarmsignalen? Wat is shock, wanneer denk je aan shock, hoe stel je dit vast, en welke handelingen hoor je wél en níét uit te voeren?

In deze modules gaan we te werk aan de hand van klinische scenario’s, ofwel aangehaald door de lesgever, maar nog beter aangereikt door de deelnemers zelf. Praktische vragen waar je in de praktijk tegenaan loopt worden in de groep gegooid, en samen komen we tot oplossingen, of toch minstens tot adviezen.

Deelnemers hebben op het einde van deze module een beter inzicht in hun eigen aangeleerde reflexen bij spoedpatiënten. Dit hoort hen toe te laten om de goede reflexen beter te trainen, en meer zelfverzekerd in de kliniek te staan wanneer ze geconfronteerd worden met een kritische patiënt.

Een snellere, correcte triage, een goed begrip van de pathofysiologie van shock, alsook de mogelijke oorzaken, zal bijdragen tot een betere en meer efficiënte behandeling. Dit zal de overlevingskansen van de patiënt enkel ten goede komen, en dus ook de werkvoldoening van de dierenarts.

Dit onderwijs zal online plaatsvinden.

Zijn er vragen of casussen die je graag beantwoord zou zien? Stuur je vraag dan vóór maandag 8 maart naar academy@evidensia.nl. Tijdens de training zullen deze in behandeling worden genomen.

 

Details

Doelgroep: Dierenartsen werkzaam in Nederland die geconfronteerd worden met spoedpatiënten.

Datum en tijd: 23 maart 2021, 19:30 – 22:15 uur

Locatie: online, via Microsoft Teams

Prijs: € 130.00 excl. BTW (intern)
€ 155.00 excl. BTW (extern)

Maximaal aantal deelnemers: 30

 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het Academy team (academy@evidensia.nl)

130.00

excl. BTW (inclusief digitale hand-out en notitie-materiaal)