Verkorte opleiding (registratie) tot paraveterinair dierenartsassistent

Deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van IVC Evidensia.

Binnen IVC Evidensia is een groep medewerkers reeds in het bezit van dit diploma. Daarnaast is er een groep die nog niet geheel gecertificeerd is en /of reeds beschikt over ruime relevante werk ervaring.

Tevens zijn er mogelijkheden om door te groeien naar de functie met bijbehorende certificering. Het voorgaande bood ons de kans om samen te werken met Aeres opleidingen in Barneveld, die speciaal en éénmalig de komende paar jaar een extra verkorte opleiding tot paraveterinair dierenartsassistent aanbiedt voor het verkrijgen van de gewenste certificering en registratie.

 

Je komt in aanmerking als:

 1. Je drie jaar voltijd (of equivalent in deeltijd) ervaren bent in het uitvoeren van de handelingen die zijn voorbehouden aan een paraveterinair, maar nog niet over het diploma paraveterinair dierenartsassistent beschikt en/of nog niet bent ingeschreven in het Diergeneeskunderegister
 2. Je op dit moment als dierenartsassistente of dierverzorger (dierverzorger afhankelijk van het niveau) werkt en door gaat groeien naar de functie van paraveterinair en de bij punt 1 omschreven ervaring hebt
 3. Je een locatiemanager- of praktijkmanagersfunctie uitvoert en nog minimaal 50% van jouw tijd als paraveterinair werkzaamheden verricht en de hoeveelheid ervaring hebt zoals beschreven als bij punt 1.

Onze doelstelling is om de betreffende collega’s binnen drie jaar te certificeren door middel van de leergang. De duur van deze leergang is zes maanden.

In maart 2022 is de eerste leergang gestart. Deze leergang biedt de mogelijkheid om binnen minimaal zes maanden i.p.v. twee jaar opgeleid, gecertificeerd en geregistreerd te worden.

Vooraf vindt een instaptoets plaats om de kwaliteitstandaard en slagingskans te borgen. Aan de hand van de resultaten van deze kennistoets kom je in aanmerking voor het traject. Deze toets wordt afgenomen bij Aeres opleidingen in Barneveld.

Door je te registreren voor één van de data, meld je je aan voor de nulmeting/instaptoets. Er wordt na registratie contact met je opgenomen over de vervolgstappen. 

 

Programma

Na een goede score op de instaptoets volgt het verkorte programma, met voorbereidingen en proeven van bekwaamheid, bestaande uit 7 elementen (inclusief stage):

 1. Startdag(deel) in Barneveld.
 2. 200 uur stage bij een dierverzorgingsbedrijf. Gedeeltelijke vrijstelling (max. 120 uur) is bespreekbaar, afhankelijk van de vooropleiding en of ervaring.
 3. PvB zorgdragen voor dieren. Op locatie. 2 assessoren. 2 uur.
 4. Werkprocesexamen gebitsreiniging. Op eigen werkplek met eigen examinator. 1 uur (exclusief oefenen / voorbereiding).
 5. Landelijk theorie-examen. Afgenomen in Barneveld. 2 uur.
 6. PvB praktische voorbereiding Eén dag (deel) in Barneveld
 7. PvB Eindproeve 1 dag in Barneveld met twee onafhankelijke examinatoren.

Totaal inclusief maximale stage: 24 dagen inzet, exclusief zelfstudie.

 

Stage

Dit traject vraagt om 200 uur dierverzorgende stage.

Criteria:

 • Het stagebedrijf dient officieel als stagebedrijf te zijn opgenomen in het Leerbedrijf register van Beroepsonderwijs bedrijfsleven : https://www.s-bb.nl/
 • De dierenarts of paraveterinair kan als stagebegeleider fungeren. De begeleider is één van de twee examinatoren voor de eindproeve, dus naast de onafhankelijke examinator;
 • Op het stagebedrijf dienen minimaal vijf dieren te worden gevoerd, verzorgd en onderhouden, zowel tijdens de stage als ten tijde van de Proeve.
 • In veel gevallen kan de stage op de eigen werkplek uitgevoerd worden, zo niet neem dan contact met ons op.

 

Modules

De instaptoets en het theorie-examen omvat tien verschillende onderwerpen, mocht je meer dan 4 van de 10 onderwerpen onvoldoende scoren dan kom je niet in aanmerking voor dit extra verkorte traject, als je 1 t/m 4 onderwerpen onvoldoende scoort dan kun je online klassikale begeleiding op dit onderwerp verkrijgen.

De 10 onderwerpen zijn:

Naam van de module: Kennisexamenmatrijs 25577.20.K1 – Kennisitem, heeft kennis van:
1 Anatomie Fysiologie Pathologie  

Alg. biologie van dieren, topografische anatomie, anatomie en fysiologie

2 Ziekteleer Gezelschapsdieren, Landbouwhuisdieren en Paard  

Diergezondheid: meldingsplichtige ziektes en bijbehorende acties, entschema’s en zoönosen, parasieten, algemene ziektesymptomen

3 Radiologie  

Inzicht in maken röntgenfoto’s en beoordelen of opname van goede kwaliteit is. Incl. strooistraling en effect van roosters.

4 Anesthesie  

Kennis van anesthesie, werking en toepassing

5 EHBO  

Ehbo van dieren: spoedonderzoek en spoedprotocol

6 Assistentenspreekuur: Veterinaire dieetvoeding + gedrag + branche specifieke wet- en regelgeving  

Brede kennis van dierziektes en aandoeningen: eigenschappen van dieetvoedingen, voeding voor pups, grote hondenrassen, giftige voedingsmiddelen en speciale voedingsstoffen. Advies bij gedragsproblemen hond en kat (verlatingsangst, plassen in huis en agressie). Veterinair tuchtrecht en ARBO.

 

7 Instrumentenleer en hygiëne

 

Microbiologische hygiëne: Desinfectie van omgeving en persoonlijke hygiëne en instrumenten en operatieveld.

8 Beheren medicijnen  

Medicijnleer in relatie tot veronderstelde ziekte of aandoening, incl. doseringen berekenen

 

9 Laboratoriumonderzoeken

 

Inzicht in lab-onderzoeken in relatie tot veronderstelde ziekte/aandoening: urine verzamelen, feces verzamelen, monsters hanteren, urine-, bloed en feces onderzoek en normaalwaarden voor urine-onderzoek en Ht (h+k), betrouwbaarheid resultaten.

10 Gynaecologie en voortplanting  

Voortplanting van dieren: proces en gedragskenmerken, geboorteproces en verzorging rondom geboorte. Inzicht in oorzaken en symptomen van afwijkend geboorteproces.

 

Details

Doelgroep: Paraveterinairen werkzaam bij een praktijk van IVC Evidensia Nederland

Data en tijden van de nulmeting/instaptoets:

 • 1 september 2023

Locatie: bij opleider Aeres

Maximaal aantal deelnemers: 60 per groep

Prijs: gratis, wordt door IVC Evidensia voldaan

 

Contact

Met vragen kun je terecht bij Mandeley Mol via 06 – 11 08 84 19 of  mandeley.mol@evidensia.nl.

Door je te registreren, meld je je aan voor de nulmeting. Afhankelijk van de uitslag van deze meting kunnen deelnemers doorstromen naar het traject.

Je kan je nu niet inschrijven voor deze cursus.

Ben je geïnteresseerd? Vul hier jouw gegevens in!

 

Door hieronder op ‘Verstuur’ te klikken, geef je toestemming dat wij jouw naam en emailadres opslaan in een wachtlijst. We nemen contact met je op als we nieuwe data hebben toegevoegd.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.