BAM – Bättre arbetsmiljö

BAM – Bättre arbetsmiljö, för mer information klicka här

Kursens mål är att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen. Du får även lära dig mer om de lagar och regler som gäller säkerhet och trivsel på arbetsplatsen.

Efter utbildningen ska du:
– kunna samverka i arbetsmiljöfrågor och göra riskbedömning.
– kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
– förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
– veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Kursen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och har direkt påverkan på arbetsmiljön på din arbetsplats. Kursen är även anpassad till djurvårdsbranschen.

kr 6,500.00

(Cirka 617.50 €) (exkl moms)