Endodonti 2 (rotfyllning) och orala tumörer

Odontologi advanced MODUL 2 KLICKA HÄR för mer information

ENDODONTI (DEL 2):
– Pulpektomi flerrotade tänder (access till rotkanalen och rensning & rengöring av rotkanalen)
– Tekniker för fyllning av krona och rotkanal flerrotade tänder
– Vital pulpaterapi
– Fördjupning i obturations- och restorativa material
– Kirurgisk endodonti (apikoektomi, hemisektion)

ORAL TUMÖRKIRURGI:
– Munhåletumörer (typer, klassificering, beteende, staging)
– Faryngotomi och elektiv tracheotomi
– Hemostasmetodik och akuta komplikationer
– Mandibulektomi inkl rekonstruktion
– Maxillektomi inkl rekonstruktion
– Översikt övrig behandling vid munhåletumörer

kr 29,000.00

(Cirka 2,755.00 €) (exkl moms)