Coaching

IVC Evidensia biedt coaching aan iedereen binnen de groep die dat nodig heeft.

 

Persoonlijke groei door middel van coaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach de coachee aanzet tot bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Een coach doet dit door het stellen van gerichte vragen, uit te nodigen tot reflectie en je te laten oefenen in de dagelijkse praktijk.

Door coaching ontstaat er ruimte om bewust keuzes te maken en bewust te handelen, passend bij jouw wensen en die van de organisatie.

 

Coaching draagt bij aan gezonde en gelukkige medewerkers

Coaching draagt bij aan het doel om als IVC Evidensia de meest aantrekkelijke werkgever te zijn in de veterinaire sector: het aantrekken en behouden van medewerkers door goede arbeidsvoorwaarden, veel ruimte voor groei en eigen initiatief.

Naast de aandacht voor ondernemerschap en veterinaire kwaliteit hebben we als IVC Evidensia aandacht voor ieder individu in onze groep. Voor diegene die extra tijd, aandacht en ondersteuning nodig hebben om hun werk prettig te kunnen doen en voor diegene die extra tijd en aandacht willen besteden aan hun ontwikkeling.

 

Gecertificeerde coaches voor vertrouwelijke gesprekken

De coaches bij IVC Evidensia zijn gecertificeerd bij StiR, een keurmerk voor professionele begeleiding. Daarnaast zijn al onze coaches ook elders werkzaam binnen IVC Evidensia.

Coaching bij IVC Evidensia is vertrouwelijk. Wat besproken wordt tijdens de sessie blijft tussen coach en coachee. Dit betekent dat er alleen terugkoppeling wordt gegeven aan leidinggevende/opdrachtgever over status en inhoud van het gesprek wanneer er sprake is van een nadrukkelijke toestemming door de coachee.

 

Vraagstukken en thema’s voor coaching

Om een beeld te geven waarbij coaching jou kan ondersteunen, vind je hieronder de meest voorkomende coachthema’s. Binnen een coachtraject is er vaak een overlap tussen de verschillende thema’s.

  • Communicatie: als je je communicatie wilt verbeteren. Je leert je beter uitdrukken, beter luisteren en/of ‘horen wat er tussen de regels door wordt gezegd.
  • Competentie: voor het ontwikkelen van bepaalde competenties. Welke competenties worden er van je verwacht en hoe word je hierin beter.
  • Stress/spanning: als je beter met stress om wil kunnen gaan of minder stress wil ervaren.
  • Ontwikkeling: voor als je goed functioneert een zeer bewust een stap wil maken in je ontwikkeling
  • Business coaching: als je als CD of PM, meer commercieel succes met het bedrijf wilt behalen.
  • Leiderschap coaching: als je je als leidinggevende wilt of moet ontwikkelen in je leiderschapsrol.
  • Loopbaan coaching: als je je loopbaan een positieve draai wil of moet geven.
  • Team coaching: voor teams die beter willen samenwerken.

 

Ga naar Evi voor meer informatie over prijs en over het proces van coaching.

Anne-Marie Cuppen

Coaching
06 44 85 02 08

Monique van der Wel

Coaching
06 20 61 19 57

Katja van Reenen

Coaching
06 51 24 85 48