Smådjur D9 GKLH – Grundkurs i läkemedelshantering

Jobbar du redan inom djursjukvård men behöver gå en grundkurs inom läkemedelshantering?

Vetabolagets grundkurs i Läkemedelshantering, nu i digital form!

OCH ÄR TILLGÄNGLIG FÖR EVIDENSIAANSTÄLLDA MED 1000:- rabatt så den kostar 3.600:- istället för 4.600:- (exkl moms)! Rabatten dras av innan fakturering till alla Evidensiaanställda som anmäler sig från sin klinik.

Den här grundkursen innehåller de teoretiska kraven för Djurvårdare på Nivå 2 och ger dig utökad behörighet att ge injektioner och hantera vissa läkemedel.

I den digitala kursen finns inspelade föreläsningar, quiz och filmer varvat med text och övningsuppgifter. Du kan även få texten uppläst.

Du kan gå kursen var du än befinner dig och på den tid som passar dig.

Kursinnehåll

  • Genomgång av lagar och föreskrifter (D8/D9)
  • Anatomi och fysiologi
  • Farmakologi
  • Säker hantering av djur och läkemedel
  • Vårdhygien och Antibiotikariktlinjer

Den praktiska delen gör du på din arbets- eller praktikplats. Ansvarig veterinär/djursjukskötare ska skriftligen intyga att du kan utföra alla moment på ett korrekt och säkert sätt. Dokumenten du behöver laddar du ner från kurssidan.

De praktiska momenten kan du göra efter den teoretiska kursen men innan kunskapsprovet (se nedan).

Praktiska moment
Du skall, för de djurslag/grupper av djur utbildningen avser, självständigt kunna utföra:

– Peroralt ge tabletter, pasta och flytande mediciner
– Applicera utvärtes mediciner och örondroppar
– Applicera ögondroppar och ögonsalva i konjunktivalsäcken
– Rektalt ge lavemang (visa hur man ger ska ske praktiskt. Veta hur man öppnar och förbereder tuben innan samt hur/var man administrerar den. Däremot behöver man ej ge lavemanget till hunden)
– Subkutan och intramuskulär injektion
– Subkutan infusion
– Intravenös injektion/infusion och anläggandet av permanentkanyl
– Koppla i och ur ett dropp

Aktiva substanser behöver inte användas vid utförandet och färdighetsträning kan ske med attrapper i befintlig verksamhet.

Du ska, för de djurslag/grupper av djur utbildningen avser, självständigt kunna muntligt redogöra för:

– Hygienaspekter före, under och efter injektion
– Kontroll för att undvika accidentell injektion i blodkärl (ven och artär)
– Lämpliga injektionsplatser för djurslaget ifråga
– Tecken på och åtgärder vid inflammatorisk reaktion till följd av tidigare medicinering/injektion

Uppdatering på arbetsplatsen
Det är alltid tillhandahållande veterinär som ansvarar för uppdatering av nya läkemedel, dess hantering samt nya behandlingsmetoder.

Kunskapsprov
– Du kan inte genomföra det skriftliga kunskapsprovet innan du har godkända praktiska kunskaper.
– När intyget för de praktiska momenten är godkänt kommer du att få tillgång till kunskapsprovet.
– Det skriftliga provet görs digitalt via Canvas-plattform, cirka 2 veckor efter genomgången grundkurs. Skrivningstiden är 60 minuter.
– Du väljer själv tidpunkt för att genomföra provet, tidtagningen startar då du påbörjar provet, som sedan är tillgängligt i 60 minuter.
– Frågorna är slumpmässigt utvalda och utformade med svarsalternativ varav man väljer ett eller flera. 70% rätt krävs för att bli godkänd (G). Vid icke-godkänt (IG) har du möjlighet till omprov.

Kursintyg utfärdas av Vetabolaget efter godkänt kunskapsprov och skickas till din arbetsplats.

Dina resultat arkiveras hos Vetabolaget.

OBS! Kursavgiften måste vara betald innan du får inloggningsuppgifter.

DU KAN GÅ KURSEN NÄR DU VILL - kursstartsdatumet gäller inte.

kr 3,600.00

(Cirka 342.00 €) (exkl moms)